Vergunning onherroepelijk!

De reeds vergunde bouwvergunning is eindelijk onherroepelijk. Omdat er een aantal zienswijzen zijn binnengekomen, diende deze eerst in behandeling genomen te worden. In de 6 weken daaropvolgend zijn er geen bezwaren aangetekend en daarmee is de vergunning onherroepelijk definitief. 

Parallel daaraan is de aannemer druk bezig met de bouwvoorbereidingen. Als de 5e woning van de 6 woningen verkocht is, kan er definitief gestart worden met de bouw. Omdat de bouw in prefab (kort voor geprefabriceerd) zal plaatsvinden kunnen de woningen na start bouw al binnen een jaar opgeleverd worden!